PDF Tisk Email

Částečný výpis z obchodního rejstříku - SBD Moravská Třebová

Registrace - aktivní subjekt


soud:

Krajský soud v Hradci Králové

spisová značka:

DrXXVI - 77

IČ:

00045683

obchodní firma:

Stavební bytové družstvo Moravská Třebová

právní forma:

Družstvo

sídlo:

Svitavská 1189/23, 57101 Moravská Třebová-Předměstí

stav subjektu:

aktivní subjekt

datum zápisu:

28.9.1960

 

Předmět činnosti


Předmětem činnosti družstva je především organizování příprav a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor a to jak vlastních, tak formou smlouvy i objektů jiných vlastníků
Družstvo zejména:

  • staví, popř. zabezpečuje výstavbu v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům
  • staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor, do vlastnictví jiných osob
  • přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu
  • provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby
  • poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby
  • vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva pro své členy a jiné osoby

 

Ostatní skutečnosti


Údaje o zřízení družstva:Družstvo bylo ustaveno na základě § 3 zák. č. 27/1959 Sb., podle usnesení rady Okresního národního výboru ve Svitavách ze dne 11. června 1960 a podle usnesení ustavující schůze ze dne 9. června 1960. Podle rozhodnutí VčKV ČSBD v Hradci Králové ze dne 13.5.1976, č.j. 1085/105/76 vydaném na základě usnesení č. 480 ze dne 10.5.1976 téhož orgánu se zapisuje sloučení nařízené ke dni 31. srpna 1976 ve smyslu § 91 odst. 2/HZ "Stavební bytové družstvo při MěNV v Jevíčku" zapsaného v podnikovém rejstříku pod Db 125 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniká bez likvidace a jeho majetek, práva a závazky přebírá družstvo přejímající.
Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými dne 7. září 2021.

 

Úplný výpis z obchodního z rejstříku


Úplný výpis z obchodního z rejstříku najdete na této adrese:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=45683