Tisk

 

pdf button Směrnice o nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů

 

pdf button Zásady pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a technické zhodnocení investičního majetku

 

pdf button Směrnice o podmínkách pro přijetí úvěru družstvem