Jaké služby Vám nabízíme:

Zajišťování správy, údržby a oprav bytových a nebytových objektů a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.

 • Evidence členů a vlastníků a úkony s nimi spojené
 • Zajištění a vedení společenství vlastníků (SVJ)
 • Evidence jednotek, budov a pozemků
 • Převody bytů do osobního vlastnictví oprávněných osob
 • Daň z nemovitých věcí
 • Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytů členů a vlastníků
 • Vymáhání dluhů od neplatičů nájmu
 • Úhrady a kontrola faktur
 • Vedení finančních prostředků jednotlivých samospráv a SVJ
 • Mzdová agenda
 • Zajištění údržby domů
 • Evidence kontrol a revizí hromosvodu, plynu, kotelny, apod.
 • Evidence smluv o dílo
 • Vystavení objednávek dle požadavku výborů samospráv a výborů SVJ
 • Evidence dodávaného tepla, teplé a studené vody