Příští termíny jednání představenstva:

15. srpna, 19. září, 17. října

Včasné neoznámení nájmu či podnájmu bytu nebo garáže správci domu je hrubým porušením zákonných povinností vlastníka (resp. pronajímatele), které je dle platného Ceníku zpoplatněno částkou 5.000,- Kč.