Obložková zárubeň 16 mm, 250 mm,

folie olše, 80 x 197 cm, dveře levé.

Cena dohodou, tel.  724 162 751

Včasné neoznámení nájmu či podnájmu bytu nebo garáže správci domu je hrubým porušením povinností vlastníka (resp. pronajímatele) vyplývajícími z ustanovení § 1177 Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Zpracování opožděného oznámení je dle platného Ceníku zpoplatněno částkou 5.000,- Kč.