Dokumenty a tiskopisy ke stažení:

Naleznete tu dokumenty ve dvou formátech. Vyberte si ten, který vám nejvíce vyhovuje.

Dokument typu PDF nelze upravovat, oproti tomu dokument typu DOC můžete upravovat libovolně.

Důležitá telefonní čísla - havárie

ikona dokumentu PDF

Ceník poplatků
Stanovy družstva
Zásady pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a technické zhodnocení investičního majetku
Směrnice o nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů
Směrnice o podmínkách pro přijetí úvěru družstvem
Oznámení o převodu družstevního podílu k bytu
Oznámení o převodu družstevního podílu - garáž
Oznámení o změně vlastníka bytu ve správě družstva
Vyúčtování drobných výdajů v hotovosti
Smlouva o podnájmu družstevního bytu
Oznámení nájmu bytu v osobním vlastnictví
Souhlas s povolením inkasa
Žádost o převod do osobního vlastnictví