Omezení přístupu do kanceláře SBD

Vzhledem k probíhajícím opravám předprostoru kanceláře SBD dbejte zvýšené opatrnosti.