Povinnosti pronajímatele

Včasné neoznámení podnájmu bytu nebo garáže správci domu je hrubým porušením zákonných povinností vlastníka (resp. pronajímatele), které je dle platného Ceníku zpoplatněno ve výši 5.000,- Kč.