Povinnosti pronajímatele

Včasné neoznámení nájmu či podnájmu bytu nebo garáže správci domu je hrubým porušením zákonných povinností vlastníka (resp. pronajímatele), které je dle platného Ceníku zpoplatněno částkou 5.000,- Kč.